• Безплатна доставка за поръчки над 80лв.

ОБЩИ УСЛОВИЯ НА ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН „БУЗАНЧЕ“I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ


ПРЕДМЕТ

Чл. 1. С настоящите Общи условия се определят взаимоотношенията на "Никси 21" ООД, наричан по-долу за краткост „ДОСТАВЧИК”, собственик на уеб сайт: www.buzanche.com, извършващ дейност като електронен магазин/платформа за онлайн търговия на стоки за бебета, деца и майки, наричан за краткост ОНЛАЙН МАГАЗИН, от една страна и от друга потребителите на онлайн магазин www.buzanche.com. Тези условия обвързват всички потребители на ОНЛАЙН МАГАЗИНА, независимо дали са регистрирани или пазаруват като гости, по телефон или чрез изпратен имейл. С избирането на стока, линк или бутон, разположени на страниците на www.buzanche.com потребителят се съгласява, приема и се задължава да спазва тези Общи условия
Чл. 2. Потребител по смисъла на настоящите Общи условия е всяко физическо или юридическо лице, което иска да закупи стока/стоки предлагани от ОНЛАЙН МАГАЗИНА.
Чл. 3. Стока по смисъла на настоящите Общи условия е всяка стока и/или услуга, която се предлага от ОНЛАЙН МАГАЗИНА.
Чл. 4. Настоящите Общи условия имат задължителна сила за ДОСТАВЧИКА и за потребителите на ОНЛАЙН МАГАЗИНА. При попълване на електронна форма за регистрация и/или извършване на изявление за поръчка, чрез отбелязване в полето "приемам Общите условия", потребителят извършва електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис и декларира, че е запознат и приема настоящите Общи условия.


ДАННИ ЗА ДОСТАВЧИКА

Чл. 5. Информация съгласно Закона за електронната търговия и Закона за защита на потребителите:
 1. 1. Наименование на Доставчика: "Никси 21" ООД
 2. 2. Седалище и адрес за упражняване на дейността, адрес за отправяне на жалби от потребители и рекламации: гр. София, район Искър, ж.к. ДРУЖБА, бл. 224, вх. В, ет. 3, ап. 62
 3. 3. Данни за контакт:
   БИЛЯНА АНГЕЛОВА ЛОНГОЧЕВА - Управител
   мобилен телефон: 0882044347
   и-мейл: bilyana@buzanche.com
   уеб сайт: www.buzanche.com

 4. 4. Вписване в публични регистри: ЕИК 205468769II. ДОГОВОР МЕЖДУ ДОСТАВЧИК И ПОТРЕБИТЕЛ

Чл. 6. Стоките, които се намират в ОНЛАЙН МАГАЗИНА не представляват правно обвързваща оферта за потребителите, а следва да се считат като демонстративен онлайн каталог, описващ продуктовата линия на ДОСТАВЧИКА.
Чл. 7. За да закупите стока от ОНЛАЙН МАГАЗИНА, Вие трябва:
 7.1. Да посочите адрес за доставка на територията на Република България;
 7.2. Да сте попълнили вярно електронната форма за регистрация и/или извършили изявлението за поръчка като гост без да се регистрирате в системата на сайта, по телефон или чрез имейл;
 7.3. Да сте се съгласили с настоящите Общи условия;
 7.4. Да посочите точен и валиден телефонен номер, валиден имейл адрес, вярно и коректно попълнени адреси за доставка и фактуриране (при необходимост), вярно и коректно попълнени име/фамилия и данни за контакт;
 7.5. Да осигурите достъп и възможност за получаване на избраната стока на куриерската фирма;
 7.6. Да заплатите стойността на направената поръчка.
Чл. 8. След натискане на бутона "Поръчай", потребителят се съгласява да закупи стоките, намиращи се в Модул „Kоличка”. Това действие има правнообвързваща сила. Потребителят получава потвърждение на поръчката и с получаване на това потвърждение се счита, че договорът е сключен.
Чл. 9. "Никси 21" ООД може да прекрати използването на ОНЛАЙН МАГАЗИНА при открит неправомерен достъп, при некоректни действия или такива, противоречащи на законите в Република България.
Чл.10. След завършване на поръчката потребителят ще получи автоматично потвърждение на посочен от него имейл адрес. От този момент заявката се счита за приета и подлежи на изпълнение от страна на "Никси 21" ООД. Поръчките се обработват и изпращат в рамките на 3 работни дни. В случай на невъзможност за изпълнение на част от поръчката или цялата поръчка, потребителят ще получи допълнителен имейл или обаждане на посочения от него телефон.
Чл. 11. При липса на складова наличност от заявената стока, ДОСТАВЧИКЪТ уведомява потребителя за изчерпването й чрез изпращане на съобщение на посочения от потребителя имейл адрес или обаждане на посочения телефонен номер.
Чл. 12. Всеки потребител, който се регистрира (създаде профил) получава 10% отстъпка за първата си покупка, която трябва да направи до 10 дни след регистрацията. Отстъпката не важи за продукти, които са в промоция.III. ДОСТАВКА, НАЧИНИ НА ПЛАЩАНЕ И ПРАВО НА ОТКАЗ

Чл. 13. При направена поръчка от потребител в ОНЛАЙН МАГАЗИНА, той ще получи автоматично потвърждение на поръчката на посочения от него имейл адрес, с което ДОСТАВЧИКЪТ го уведомява за успешно приета поръчка.
Чл. 14. ДОСТАВЧИКЪТ си запазва правото да направи отказ от доставка на потвърдена поръчка в случай, че стоката не е налична или по друга причина, като уведомява потребителя за отказа си и причината за него с телефонно обаждане към потребителя, като той има право да откаже направената поръчка.
Чл. 15. Покупките от сайта се заплащат при получаване с наложен платеж. За поръчки над 80 лв. доставката е безплатна за цялата страна. Цената на доставка, за поръчки под 80 лв. е 6.50 лв. до адрес на клиента и 5.00 лв. до офис на „СПИДИ“ АД. Потребителят трябва да запази предоставеният от куриера документ за извършеното плащане, за евентуална замяна;
Чл. 16. След обработване и потвърждаване на поръчката на и-мейл, стоката се предава на куриер „СПИДИ“ АД. ДОСТАВЧИКЪТ не носи отговорност за закъснение в случай, че закъснението се дължи на куриерa. При посочени неверен или сгрешен адрес, лице за контакти и/или телефон при подаване на поръчката от страна на ПОТРЕБИТЕЛЯ, ДОСТАВЧИКЪТ не е обвързан от каквото и да е задължение за изпълнение на поръчката.
Чл. 17. Поръчаните стоки се доставят от куриер „СПИДИ“ АД на посочения от клиента "Адрес за доставка" или офис на куриер в рамките на 1 до 5 работни дни (в зависимост от спецификата на стоката и адреса). За поръчки, направени събота, неделя или през празничен ден, срокът на доставка започва да тече от първия работен ден.
Чл. 18. При доставка на стоката от куриера, стоката следва да бъде прегледана внимателно от потребителя или упълномощено от него лице (трето упълномощено лице). Евентуални повреди, удари и други щети следва да бъдат съобщени незабавно на ДОСТАВЧИКА с цел упражняване правата на потребителя. При получаване на пратката, при нарушена цялост на опаковката потребителят трябва да сигнализира ДОСТАВЧИКА преди да подпише документа от куриерската фирма. Рекламацията се удостоверява със забележка в товарителницата и изготвяне на протокол, който удостоверява констатираното нарушение. Ако потребителят приеме пратка без да предяви своите претенции пред куриера, рекламацията се счита за недействителна. При възникнали спорове в момента на получаване на пратката, клиентът може да потърси съдействие от наш оператор на тел: 0882044347
Чл. 19. При предаване на стоката потребителят или трето упълномощено лице подписват придружаващите я документи. За трето упълномощено лице се счита всеки, който не е титуляр на заявлението за поръчка, но приема доставката на стоката и е приел доставката на посочения от потребителя адрес.
Чл. 20. При отказ за получаване на стоката, извън случаите описани по-долу, отказът се счита за неоснователен и потребителят дължи заплащане на разходите за доставка и връщане на стоката. В случай, че потребителят не бъде намерен в срока за изпълнение на доставката на посочения адрес или не бъде осигурен достъп и условия за предаване на стоката в този срок, ДОСТАВЧИКЪТ се освобождава от задължението си да достави заявената за покупка стока.
Чл. 21. Когато доставената стока явно не съответства на заявената за покупка от потребителя стока и това може да се установи чрез обикновения й преглед, потребителят може да поиска доставената му стока да бъде заменена със съответстваща на направеното от него заявление за покупка на стока в срок от 24 часа от получаването й. В този случай е необходимо потребителят да позвъни на тел. 0882044347 - всеки делничен ден от 9.00ч. до 17.00ч. и/или да изпрати e-mail: sales@buzanche.com - по всяко време, за да информира ДОСТАВЧИКА за възникналия казус и съответно ДОСТАВЧИКЪТ да предприеме мерки за решаването му. При установен фабричен дефект, потребителят връща артикула за сметка на ДОСТАВЧИКА, като в замяна му се изпраща друг от същия вид, а при липса на такъв се прави замяна, съгласувана с клиента. Ако не се стигне до съгласие за замяна, се възстановява заплатената сума не по късно от 14 дни. Връщането на пари става на посочена от клиента сметка, след проверка на върнатата стока. При неспазени условия на връщане, ДОСТАВЧИКЪТ си запазва правото да не уважи искането на клиента. Чл. 22. Потребителят има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от покупка на стока, независимо дали е направена с онлайн регистрация, като гост, по и-мейл или по телефон, в 14- дневен срок , считано от датата на получаване на стоката от потребителя, когато са изпълнени изискванията на чл. 52, чл. 54 и чл. 55 от Закона за защита на потребителите (ЗЗП). "Никси 21" ООД, следва законоустановените стандарти за връщане и отказ на поръчка, учредени от Комисията за защита на потребителите в България. Отказът на потребителя следва да бъде направен по следния начин и при следните условия:
 22.1. Потребителят следва предварително писмено да информира ДОСТАВЧИКА, че се отказва от договора, на следния имейл адрес: sales@buzanche.com
 22.2. Срокът от 14 дни се счита за спазен, ако писменото уведомление е било изпратено преди изтичането на съответния срок. В същия срок (14 дни) потребителят следва да изпрати съответната стока по куриер с обратна разписка, в оригинална опаковка в нейната цялост, пълна окомплектовка и придружаващата я документация и без увреждания на адрес, както следва: гр. София, ж.к. Дружба 2, бл. 224, вх. В, ап. 62
 22.3. Всички транспортни и други разходи по връщането на стоката са изцяло за сметка на потребителя. В случай на загубване или погиване на стоката преди получаването й от ДОСТАВЧИКА, потребителят дължи обезщетение в размер на нейната цена, съгласно действащия ценоразпис в ОНЛАЙН МАГАЗИНА.
 22.4. ДОСТАВЧИКЪТ се задължава в случай на отказ на потребителя от договора за продажба на стоки от разстояние по реда на настоящите Общи условия да върне на потребителя в пълен размер заплатените от него суми не по-късно от 14 (четиринадесет) дни, считано от датата, на която потребителят е упражнил правото си на отказ от сключения договор, Връщането на пари става на посочена от клиента сметка, след проверка на върнатата стока. При неспазени условия на връщане, ДОСТАВЧИКЪТ си запазва правото да не уважи искането на клиента.
 22.5 Потребителят няма право да се откаже от сключения Договор в следните случаи:
  - при доставка на стоки, които поради своето естество могат да влошат качеството си или имат кратък срок на годност;
  - при доставка на запечатани стоки, които са разпечатани след доставката им и не могат да бъдат върнати поради съображения, свързани с хигиената или защита на здравето;
  - при всички други случаи, предвидени със закон.IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ

Чл. 23. Потребителят има възможност да разглежда и да поръчва обявените стоки в ОНЛАЙН МАГАЗИНА.
Чл. 24. Потребителят има право да се информира за състоянието на своята поръчка.
Чл. 25. Потребителят носи пълна отговорност за опазването на своето потребителско име и парола, както и за всички действия, които се извършват от него или от трето лице чрез използване на потребителското име и паролата. Потребителят е длъжен незабавно да уведомява ДОСТАВЧИКА за всеки случай на неправомерен достъп чрез използване на неговото потребителско име и парола, както и винаги, когато съществува опасност от такова използване.
Чл. 26. Потребителят се задължава да посочи точен и валиден телефон, валиден адрес за доставка и валиден електронен адрес, да плати цената на стоката, да заплати разходите по доставката, когато същата не е безплатна и да осигури достъп и възможност за получаване на доставката.V. ПРАВО НА РЕКЛАМАЦИЯ

Чл. 27. Когато стоката не съответства на поръчката, ДОСТАВЧИКЪТ е длъжен да я приведе в съответствие с нея. Привеждането на потребителската стока в съответствие с поръчката трябва да се извърши в рамките на един месец, считано от предявяването на рекламацията от потребителя.
Чл. 28. След изтичането на срока по предходната клауза потребителят има право да развали договора и да му бъде възстановена заплатената сума в срок от 7 работни дни или да иска намаляване на цената на потребителската стока съгласно чл. 114 от ЗЗП.
Чл. 29. Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба е безплатно за потребителя. Той не дължи разходи за експедиране на потребителската стока или за материали и труд, свързани с ремонта й, и не трябва да понася значителни неудобства.
Чл. 30. Рекламации относно вида и цялостта на пратката следва да се предявяват в присъствието на куриера, в момента на получаване на пратката или преди да потребителят да е напуснал офиса на куриера (при получаване на пратката от офис на куриера). След това потребителят има право да се откажете от поръчаните стоки в срок до 14 работни дни от получаване на стоките, в случай, че същите не са използвани, освен за проба (функционалност на стоката, съвпадане на размер), не е увредена цялостта на опаковката им и имат запазен търговски вид (всички етикети, стикери и т.н. трябва да са на стоката).
Чл. 31. При констатация на дефектен продукт до 24 часа от получаването му и при ненарушен търговски вид на стоката и опаковката, ДОСТАВЧИКЪТ се ангажира продуктът да бъде подменен с нов или да възстанови заплатената от потребителя стойност на стоката, съгласно чл.55 от ЗЗП, считано от датата, на която потребителят е упражнил правото си на отказ. Транспортните и други разходи по получаване и връщане на дефектна стоката са за сметка на доставчика.
Чл. 32. При несъответствие на стоката с характеристиките, посочени в ОНЛАЙН МАГАЗИНА с описанието й, ДОСТАВЧИКЪТ възстановява цялата платена от потребителя сума, съобразно чл. 59 ал.3 от ЗЗП и в срок от 14 дни от получаване на стоката. Връщането на пари става на посочена от клиента банкова сметка, след проверка на върнатата стока. При неспазени условия на връщане, ДОСТАВЧИКЪТ си запазва правото да не уважи искането на клиента.VI. ПРАВО НА ВРЪЩАНЕ И ЗАМЯНА

Чл. 33. Потребителят може в срок до 30 дни от доставката да върне или замени стоки за друг размер или друг артикул от наличните в сайта. За целта е нужно да се свърже с ДОСТАВЧИКА по телефон или използвайки формата за обратна връзка в страница Контакти за уточняване на детайлите. Необходимо е, ако потребителят желае нов артикул, да го заяви по обичайния ред, като нова заявка. При замяна е необходимо да се приложи касовия бон от първата покупка, за да бъде сторнирана сумата по нормативните стандарти на НАРЕДБА № Н-18.
Чл. 34. Важни условия при връщане или замяна са следните:
 - запазена цялост на фабричната опаковка и етикет;
 - стоката не трябва да е прана, гладена, употребявана, сглобявана;
 - без повреди от неправилно сглобяване или пробване.
Чл. 35. В случай че върнат от потребител артикул не отговаря на изискванията на чл. 34 по-горе ДОСТАВЧИКЪТ си запазва правото да откаже връщането или замяната на стоката.
Чл. 36. Всички разходи по връщането или замяната са за сметка на клиента.VII. ОГРАНИЧЕНИЯ В ОТГОВОРНОСТТА НА ДОСТАВЧИКА

Чл. 37. ДОСТАВЧИКЪТ не носи отговорност за възможни инцидентни пропуски, свързани с актуалността на информацията, която се съдържа в ОНЛАЙН МАГАЗИНА; не носи отговорност за последиците, в т.ч. евентуални вреди, породени от или свързани по какъвто и да е начин с достъпа или използването на ОНЛАЙН МАГАЗИНА; не носи отговорност за ненакърнимостта на информацията в ОНЛАЙН МАГАЗИНА от компютърни вируси или други заплахи. Изложената в ОНЛАЙН МАГАЗИНА информация е в съответствие с действащото законодателство, ползването й от страна на потребителите е доброволно и по тяхна инициатива.
Чл. 38. ДОСТАВЧИКЪТ не гарантира безпроблемен и непрекъснат достъп до домейна www.buzanche.com.
Чл. 39. ДОСТАВЧИКЪТ не носи отговорност за изчерпване на складовите наличности.
Чл. 40. ДОСТАВЧИКЪТ не носи отговорност за неточности в информацията за стоката, подадена от производителя.
Чл. 41. ДОСТАВЧИКЪТ не носи отговорност за забавяне или неизпълнение на задълженията си по причина извън контрола й.VIII. БОНУС ПРОГРАМА „БУЗИКОЙН“

Чл. 42. Бонус програма „Бузикойн“ е налична само за регистрирани потребители на сайта www.buzanche.com.
Чл. 43. При всяка покупка в профила на клиента се натрупват бонус точки, наречени „бузикойни“. Всяка закупена стока носи определен брой „бузикойни“, като за всеки 1 лев от стойността на стоката, потребителят получава по 10 „бузикойна“.
Чл. 44. Когато клиентът събере:
 - 1200 „бузикойна“ получава постоянна отстъпка в размер на 6% от стойността на всяка следваща покупка (важи за стоки които не са в промоция);
 - 2400 „бузикойна“ получава постоянна отстъпка в размер 8 % от стойността на всяка следваща покупка (важи за стоки които не са в промоция);
 - 3600 „бузикойна“ получава постоянна отстъпка в размер на 10% от стойността на всяка следваща покупка (важи за стоки които не са в промоция).
Чл. 45. Отстъпките се ползват само за закупени стоки, като не включват цената за доставката.
Чл. 46. ДОСТАВЧИКЪТ си запазва правото да променя общите условия по Бонус програма „Бузикойн“.IX. ВЛИЗАНЕ В СИЛА И ИЗМЕНЕНИЯ

Чл. 47. Настоящите Общи условия влизат в сила на 24.05.2020 г. Настоящите Общи условия могат да бъдат изменяни едностранно от ДОСТАВЧИКА по негово усмотрение по всяко време или с цел изпълнение на изискванията на действащото законодателство. Отговорност на потребителя е да проверява тези Общи условия във всеки един момент преди да използва ОНЛАЙН МАГАЗИНА. Ако потребителят използва ОНЛАЙН МАГАЗИНА след публикуването (влизането в сила) на промените, тези действия на потребителя ще се приемат като потвърждение за това, че потребителят е приел и се е съгласил с промените в настоящите Общи условия. С настоящото потребителят се съгласява, че всички последващи поръчки/покупки ще се регулират от настоящите Общи условия. Поръчвайки стоки от ОНЛАЙН МАГАЗИНА на ДОСТАВЧИКА /както онлайн, така и по друг начин/ или приемайки доставката на такива стоки, описани във формата за поръчка, потребителят се съгласява да бъде обвързан с и приема настоящите Общите условия.X. РЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕ

Чл. 48. Спорове между страните по настоящите Общи условия могат да се решават чрез непосредствени преговори между тях, както и по реда за извънсъдебно разрешаване на спорове, предвиден в действащото законодателство, включително чрез сключване на извънсъдебно споразумение. При непостигане на съгласие всяка от страните може да поиска съдействието на Комисията за защита на потребителя или да отнесе спора пред компетентния съд.XI. ПРИЛОЖИМО ПРАВО

Чл. 49. При прилагането и тълкуването на настоящите Общи условия се прилага българското законодателство.